Mặt bằng căn hộ
1
Nhấp chuột hoặc chạm vào tòa nhà để hiển thị mặt bằng sàn
Blocks
2
Nhấp chuột hoặc chạm vào mặt bằng để hiển thị các căn hộ
Detail block
Tòa S4 - Mặt Bằng Tầng 5
Diện tích thông thủy: m2
Tòa:
Loại:
Số phòng ngủ:
Detail block
Tòa S4 - Mặt Bằng Các Tầng (6 - 23)
Diện tích thông thủy: m2
Tòa:
Loại:
Số phòng ngủ:
Detail block
Tòa S4 - Mặt Bằng Các Tầng (24 - 40)
Diện tích thông thủy: m2
Tòa:
Loại:
Số phòng ngủ:
Detail block
Tòa S3 - Mặt Bằng Tầng 5
Diện tích thông thủy: m2
Tòa:
Loại:
Số phòng ngủ:
Detail block
Tòa S3 - Mặt Bằng Các Tầng (6 - 23)
Diện tích thông thủy: m2
Tòa:
Loại:
Số phòng ngủ:
Detail block
Tòa S3 - Mặt Bằng Các Tầng (24 - 40)
Diện tích thông thủy: m2
Tòa:
Loại:
Số phòng ngủ:
Detail block
Tòa S2 - Mặt Bằng Tầng 5
Diện tích thông thủy: m2
Tòa:
Loại:
Số phòng ngủ:
Detail block
Tòa S2 - Mặt Bằng Các Tầng (6 - 23)
Diện tích thông thủy: m2
Tòa:
Loại:
Số phòng ngủ:
Detail block
Tòa S2 - Mặt Bằng Các Tầng (24 - 40)
Diện tích thông thủy: m2
Tòa:
Loại:
Số phòng ngủ:
Detail block
Tòa S1 - Mặt Bằng Tầng 5
Diện tích thông thủy: m2
Tòa:
Loại:
Số phòng ngủ:
Detail block
Tòa S1 - Mặt Bằng Các Tầng (6 - 23)
Diện tích thông thủy: m2
Tòa:
Loại:
Số phòng ngủ:
Detail block
Tòa S1 - Mặt Bằng Các Tầng (24 - 40)
Diện tích thông thủy: m2
Tòa:
Loại:
Số phòng ngủ:
Copyright © CapitaLand - Hoang Thanh 2015. All Rights Reserved
Website được phát triển bởi Savvycom
1800 400 088 Đăng ký
nhận thông tin